FATTA DIG KORT. VAR PRECIS OCH KONKRET. GÖR DET INTRESSANT!

Simon Mark Sørensen är undervisare på Innovative Artist Academy och tidigare Product Manager/A&R hos Universal Music.

Vad definierar en bra signing?


”En bra signing är en artist som har något unikt att erbjuda. En som tillför något nytt i musikvärlden. Det är en artist som vågar tänka kommersiellt och samtidigt skapar sin egen identitet och sitt eget sound.”

Har ett skivbolag särskilda kriterier som de letar efter hos nya musiker?


”Skivbolaget letar självklart efter den kommersiella potentialen, då det i slutändan är vad som utger grunden för bolagets existens. De flesta större skivbolag sysslar idag mest med svenskspråkig pop, när det tidigare var mer fokus på engelskspråkig rock.”

Har du några råd gällande hur man ska kontakta de olika skivbolagen?


”Fatta dig kort. Var precis och konkret. Gör det intressant.

Hur bryter man igenom som artist utan skivkontrakt? Är det överhuvudtaget möjligt?


”Det finns knappast ett färdigt recept på hur man gör, men däremot finns en rad användbara verktyg och ’know how’ till att skapa förutsättningarna som behövs. Vilket är själva bakgrunden till Innovative Artist Academy, att helt enkelt kunna hjälpa artisten komma närmare drömmen om en professionell karriär inom musik.”